Affärsanalys för proaktiv hotellmanagement

Jag och en kollega genomförde ett arbete om affärsanalys för att skapa ett s.k. proaktiv hotell management. Vi började med att samla in och gå över intern data i företaget och gick igenom olika register för att för få en bra bild om hotellkedjans verksamhet. Därefter samlade vi in extern data från bland annat statistiska centralbyrån, för att undersöka hur beläggning av hotellet har utvecklats de senaste åren.

Vi genomförde en grundlig genomgång av hotellkedjans affärsmodell med hjälp av bland annat av en s.k. Affärsmodell/business canvas (Osterwalder, 2012). Vi gjorde även en fördjupad behovsanalys. Detta gjordes för att det skulle bli enklare för hotellkedjans ledning att fatta bättre beslut avseende beläggning, prissättning, erbjudande mm.

Hotellet hade under lång tid samlat på sig en mängd data, utan att aktivt direkt användas för att hjälpa ledningen att fatta ännu bättre beslut. Vi upptäckte, i projektet och i dialogen med ledningen, att genom att föra samman olika typer av data, gick det att ta fram nya mer användbara nyckeltal som hjälpte dem att förstå hur hotellet kvalitativt och kvantitativt hade utvecklats de senaste åren. Från början utgick vi från att främst titta på kostnader och intäkter, men det visade sig att hotellet behövde arbetar mer med andra områden, exempelvis försäljningskanaler, medieval, övriga aktiviteter och partnerskap

Referenser kan ges.