Get inspiration

Vad är Business Model Canvas?

Business Model Canvas är enligt Osterwalder & Pigneur både ett synsätt och ett verktyg för att utveckla en ny eller att förstå befintlig affärsmodell. Business Model Canvas kan beskrivas genom nio grundblock som förklara hur företagen avser att tjäna pengar. De nio blocken täcker de fyra viktigaste områdena för ett företag: kunderna, erbjudandena, infrastruktur och företagens ekonomiska bärkraft. De nio blocken är kundsegment, erbjudande, kanaler, kundrelationer, intäkter, resurser, aktiviteter, partnerskap och kostnader.

Vi använder Business Model Canvas för att förstå er verksamhet, ta fram behovsanalyser och optimera/förbättra era affärsmodeller på er resa framåt. Modellen kan tillämpas oavsett var i livscykeln ert företag/organisation befinner sig. “En kedja är aldrig starkare än den svagaste länken.”

När kan Business Model Canvas användas?För att höja kvalitén på Business Model Canvas, använder vi oss av processtänket från Sex Dimensioner Av Beslutskvalitékedjan