Dataanalys för ett internationella företag inom tillverkningsindustrin

I detta fall ville kunden ha hjälp med att komma fram till vad som var billigast, använda sig ”start och stopp metoden” eller sänka produktionstakten under lågkonjunktur. Företaget gav data från två processanläggningar, men i det dåvarande format gav det inte så mycket information. Det löstes genom att sortera data, på så vis kunde det konstatera att det fanns en annan intressant fråga;

Ursprungsfrågan var: Vid vilken produktionstakt stagnera nyttan av att höja produktionstakten för att nå målet med att sänka energikostnaderna per producerad enhet?

Det visade sig att det fanns en speciell gräns, där det inte var längre lönsamt att höja produktionstakten mer, om målet var att sänka produktionskostnaderna för energi per producerad enhet. Statistiken från data visade även att företag ofta låg ganska långt över den här gränsen. Genom att investera i processanläggningen skulle företaget kunna göra större besparingar på sikt och blir mer energieffektiva. Kunden saknade även ett effektivt system som länkade ihop produktionen, lager och marknaden. När uppdraget genomfördes behövde företaget bl.a. anskaffa externa lager när produktionen inte minskade i samma takt som marknadsefterfrågan minskade. Bolaget hade lagrat data under flera år, utan postprocessa data.

Projektet genomfördes med högsta kvalité och presenterades muntligt för delar av klientens ledningsgrupp och i en välskriven rapport. Jag rekommenderar gärna Paul Wennerberg för liknande uppgifter i framtiden.

Carl-Johan Asplund
Lunds Tekniska Högskola