Konceptanalys av en ny träningsanläggning/mötesplats

Detta pågående projekt är ett så kallat social innovationsprojekt. Här behövde klienten hjälp med att ta fram dellösningar till deras innovativa affärskoncept. Första steget i entreprenörsfasen var att hjälpa till med att hitta nödvändig information för att säkerställa att det fanns ett behov för deras erbjudande/affärskoncept och affärsmodell. Här handlade det både om att titta på behovet, vad kan man tjäna och vad är alternativkostnaden för att inte göra investeringen? En stor mängd extern data samlades in och användbar information sorterade ut. Vi tog bland annat fram information som visade på att deras koncept låg tydligt i linje med kommunens framtidslinjer (där de planerade att etablera första pilotföretaget) vilket innebär hur de skall skapa nya arbetstillfällen med fokus på hälsa och integration.

Referenser kan ges.