Miljöbron/xlnt A/S- koncept

Paul har gjort ett projekt genom Miljöbron Skåne åt xlnt A/S. Projektets syfte var att undersöka möjligheterna till att driva basfunktionerna i ett friggebodskök med hjälp utav sol-el producera på friggebodens tak. Projektet genomfördes mycket grundligt och noggrant. Bland annat gjordes egna simuleringar för hur takets lutning, väder och placering av friggeboden påverkar det förväntade resultatet.


Projektet genomfördes inom utsatt tidsram och presenterades muntligt inför delar utav xlnt A/S ledningsgrupp samt i en välskriven rapport. Jag rekommenderar gärna Paul Wennerberg för liknande uppgifter i framtiden.

Kristina Nordfeldt
Verksamhetsledare, Miljöbron Skåne

Jag kan bifoga kopia på original intyget. Det här projektet ledde vidare till att jag fick Leapfrogs stipendium och utvecklade vidare konceptet.

Xlnt är ett dotterbolag inom Ballingslöv international