CHATTAQUE – Inget är problematiskt när man vet hur man ska göra

”Vi på Chattaque är ett annorlunda innovativt managementkonsultbolag, som löser ”gamla problem” med nya metoder och öppnar upp vägen framåt. Resultatet blir att ditt företag ligger i framkant. Din konkurrenskraft ökar och bolaget frodas. Vi slutför alltid våra uppdrag för våra kunder!

Chattaque rör sig inom följande områden: strategisk rådgivning och hands-on hantering, open innovation, social innovation, miljö och energi.”

Det vi är bäst på är att samla ihop data, information och utifrån det skapa/förändra koncept, samt länka ihop människor.

Ensam är inte stark, därför erbjuder vi nu även affärsutvecklingshjälp till fåmansbolag och mindre företaget med begränsade resurser till rätt pris. Ta till vara på den här unika möjligheten för att utveckla just er verksamhet, för att påbörja er resa till toppen. “The sky is the limit”.

Det vi gör och som vi är bäst på är följande:

Samla ihop data, information och utveckla/förändra koncept.
Samla ihop data, information och utveckla/förändra verksamheter.
Länka ihop människor.

Se våra verktyg

se våra partners

Vår vision

”Vi strävar efter att länka ihop våra intressen för miljö, energi, affär och innovation med asiatisk filosofi för att hjälpa klienter att utvecklas och nå toppen. Vi vill vara med och bygga upp morgondagens nya toppbolag och bidra till ett hållbart och bättre samhälle.”

Maila eller ring oss så tar vi ett förutsättningslöst samtal om just ert företag.

Kontaktuppgifter

+46 733 98 56 76

paul.wennerberg@chattaque.se

Vänlig hälsning, Paul Wennerberg.